پیشگیری همیشه وهمه جا بهتر وآسانتر وکم هزینه تر از درمان است.

 

پاره ای از امور بنیادین بهداشت در آموزشگاه از شروع سال تحصیلی تا پایان سال تحصیلی براساس تجربیات شخصی سنوات گذشته

1 - تدارک اتاق بهداشت - بررسی پرونده اولیاء وپیگیری وحضور اولیاء - شناسنامه سلامت درپرونده کلیه کلاسها .

2 - درخواست لوازم وامکانات امدادی ، اداری،جوایز.

3 - تابلو بهداشت وآماده سازی فرم ها وبرگه های اطلاع رسانی .

4 - .بررسی نواقص ایمنی وسلامت درآموزشگاه وگزارش بازدید ومکتوب شده و پیگیری با همراهی عوامل .

5 - بهداشتیاران و پیشگامان وانتصاب وارائه کارت - شرح وظایف –جلسه - فرم بازدید کلاسی .

6 - بوفه آموزشگاه ووضعیت کارت تندرستی متصدیان

7-لیست دانش آموزی کامل – برنامه هفتگی مدرسه – جلسات دعوت اولیاء – از مدیر ومعاونت اجرایی

8-طرح مسواک وفرم مربوطه به کلاسهای مشخص بویژه اول ودوم و بررسی ونظارت ماهیانه توسط مراقب سلامت یا نماینده اولیاء دانش آموزی  

9- دفتر معاینات و ثبت اسامی واطلاعات توسط اولیاء یا همکار و شروع معاینات ادواری  

10-ارایه برگه آموزشی بهداشت به خانواده ها  جهت اطلاع رسانی

11- ارائه فرم بیماریابی ووضعیت سلامت دانش آموز وبهره برداری از آن در مراقبتهای بهداشت  و محدودیت ورزشی .

12-ارسال و مراسلات شروع سال تحصیلی  - ماهیانه – فصلی و بخشنامه  ها بصورت اتوماسیون

13- ثبت موارد ارسال – گزارشات کتبی و تصویری و فیلم از فعالیتها در پوشه مربوطه در هر ماه

14- شروع معاینات مقدماتی{درمقطع ابتدایی سوم -  ششم – پنجم وچهارم  - دوم واول}  و{درمقطع متوسطه  دوره اول ( پایه هفتم) }{ومتوسطه دوره دوم (پایه اول دبیرستان)} به ترتیب و با توجه به زمان بندی  در مدارس

15-شروع موارد  معاینات    از پدیگلوز و دهان و دندانها ومو و ناخن   بصورت حضوری در کلاسها  یا اتق بهداشت

16- فرم وارنیش  و رضایت نامه و آمارها به اداره (اولیها و دومیها)

17- شرکت در جلسات و برنامه ها و همایش های  بهداشت  منطقه ای واستانی   

18- دعوت از اولیاءدرچند جلسه مقدماتی توجیهی جهت پرونده هاومشکلات جسمی و رفتاری واقدامات درمان .

19 - ارائه مطالب وبرنامه به دانش آموزان و اجراءسر صف (شعر، طنز ، متن و...)

20- طرح امروز و هر روز با تغذیه و میان وعده  غذایی سالم ( خوراک  و میان وعده و سفره در کلاس – آذین کلاسها وتبدیل نیمکتها به میز غذاخوری – بادکنک – طرح سوال  و مسابقه  -  سرودهاو پیامهای تغذیه از پشت بلندگو  )

21- شروع ارایه  برگ جوایز همراه با جایزه (طی بازدید از کلاسها و در زنگهای تفریح و مناسبتها و در زمان معاینات مقدماتی ودر مواقع لزوم )

22 - طرح مروج سلامت همزمان با فعالیت های عادی بهداشت درمدارس .

23 - امور امدادي درموارد ضروری ووقوع حادثه - دریافت گواهی استراحت پزشکی دانش آموزی از معاون .

24- آموزش های مختلف بهداشت در کلاسها ، اولیاء ، دفتر ومعلمین ،متصدیان محترم ، مراسم آغازین ، درج مطالب در تابلو ، بهداشتیاران ، آموزش بهداشت از طریق رایانه و نرم افزاری و ویدئو پروژکتور و...

25-بررسی پرونده اولیها وسایر کلاسها در ماه اول پاییز و اقدامات پیگیری در موارد نیاز به    پیگیری

26 - شناسایی بیماری های خاص و نیاز به مراقبت درآموزشگاه و محدودیت ورزشی . 

27-بررسی کلیه فرمهای بیماریابی ومطالعه  وضعیت بهداشتی  آموزشگاه از طریق نگارش  نقطه نظرات اولیاء در برگه بیماریابی

28- فرم وضعیت استفاده از پروتز یا اورتز  مثل عینک یا سمعک  - ویلچر و اختلالات حرکتی  و تکلمی و....

29- هماهنگی با مرکز بهداشت شهید بلندیان  (  واحد مبارزه با بیماریها  ) جهت واکسیناسیون آنفلو آنزا (بصورت رایگان جهت همکاران  مدرسه) ( با حضور انفرادی همکاران  به مرکز مربوطه با  معرفی نامه   از مدرسه   ویا با مراجعه اکیپ واکسیناتور به واحد آموزشی )

وهمچنین  دعوت از واحد پیشگیری از دیابت  به آموزشگاه جهت  کنترل فشار خون وتست دیابت و وضعیت رشد  و( B.m.I)گیری  جهت همکاران آموزشگاه و اولیا داوطلب

30- جلسات ویژه مناسبت ها و حضور اولیاء وجهت دانش آموزان با دعوت از مسئولین ویا میهمانها از مراکز بهداشتی ودرمانی و سایر مراکز مرتبط بهداشت و سلامت .

31 - برنامه های بازدید و گردش علمی – تفریحی (مراکز ، مکانها ، شرکتها و...)

32-طرح یک روز با مسواک وخمیر دندان (آوردن مسواک وخمیر دندان توسط دانش آموزان)  وآموزش عملی مسواک زدن  در محل روشویی و آموزش تئوری وتوضیح در کلاس  

33 - ارائه نرم افزار ها وبسته های آموزشی ، بهداشتی وسرگرمی جهت تقویت حافظه وروان و.....

34- ارائه کتب بهداشتی به صورت امانت وثبت گیرندگان کتب در دفتر ویژه

35- آموزش  عملی رفتارهای سالم به صورت کلاسی و همگانی در مدرسه مثل طرح صبحانه سالم – آموزش عملی مسواک زدن – نحوه صحیح استفاده از مواد شوینده مدرسه و شستشوی دستها  و.....

36- دعوت از خبرنگاران صدا وسیما جهت انعکاس برنامه های بهداشتی ( مانند جشن شیر مدرسه )

37- شناسائی دانش آموزان مستعد و علاقه مند امور هنری - بهداشتی  و استفاده از توانائی ها و امکانات در دسترس آنها

38- برنامه ریزی و اجراء برنامه ها در مناسبتهای مختلف سلامت از جمله روز جهانی  زمین پاک ، روز جهانی بهداشت وهفته سلامت ، روز جهانی کودک  ، روزهوای پاک ، مانور زلزله  و....

39- اطلاع رسانی و آموزش  از طریق نرم افزاری  ( سرگرمی ها و بازیهای آموزش سلامت )

40- تصمیم گیری جهت راه اندازی سیستم پیامکی و نرم افزارهای اجتماعی جهت هماهنگی ها و آموزش های سلامت مدرسه

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 0:17 AM  توسط شمس الله محمدي | 

  

دربرنامه‌ریزی مسئولین درخصوص بهره‌مندی ازسودودرآمدحاصل ازانصراف تعدادی ازاقشارجامعه درخصوص دریافت یارانه وتصمیم واصراردولت جهت استفاده ازاین درآمددرخدمت بهداشت وسلامت جامعه.  

مقررشدکه دربخش ارتقاءومراقبت ازبهداشت وسلامت مردم این درآمدهاصرف گردد.  

آیاواقعاًاینگونه خواهدبودوآیامشکل اساسی بخش بهداشت ودرمان مربوط به وجودیاحذف یارانه‌هامی‌باشد.  

درصورتیکه بحث یارانه‌هااززمان شکل‌گیری درخصوص تحویل سوبسید به مردم وتحویل کالاهای اساسی وضروری باهمان قیمت تمام شده به مردم بوده است واین درحالی است که درحال حاضرهیچ‌گونه بحث وحرفی دراین خصوص بیان نمی‌شود.  

به هرصورت تأمین نیازهای درمان وبهداشت جامعه به ویژه درسطح اول باید از منابع ودر آمد های کلان ملی که دراختیارکشورمان می‌باشد، صورت پذیرد. نه از انصراف یا حذف یارانه.  

دقت وجدیت درامرزیست‌محیطی ومراقبت ازمنابع طبیعی وکنترل تولید خودروهای آلوده ساز وتغییر ساختار منابع سوخت جهت کارخانجات ولوازم موتوری جهت کاستن ازآلودگی هواوآب وخاک، افزایش ارتقاء فرهنگ مراقبت ازگونه‌های زیستی وجانوری وگیاهی و .... .  

سرمایه گذاری بیشتردراحداث جاده‌ های اصولی واستاندارد برون شهری ودرون‌شهری جهت کاهش بارترافیکی وکم شدن آمارحوادث وسوانح جاده‌ای منجربه مرگ ومیر ومعلولیت‌هاومثال‌های مشابه ومتنوع دیگرو....... .  

همه وهمه یعنی یشگیری درسطح اول بدون ایجادآسیب جسمی واجتماعی وروانی ونیازبه داروودرمان،جراحی وبیمارستان . حساسیت وتأکید وجدیت گفتاری مسئولین امربهداشت ودرمان،اشاره به تقویت خدمات بیمه‌ای درمان وکنترل قیمت داروهاوتسهیلات بیمارستانی یشتر وتسهیلات رفاهی مراکزدرمانی ومطب ها دارد.  

مثالی که در مطالب گذشته وبلاگ در خصوص رفاه اجتماعی وحکایت جاده کوهستانی بیان شده بود را مجددا یاد آوری میکنم ، اینگونه که : در یک جاده کوهستانی پر شیب و پر پیچ و خم که هیچگونه علائم هشداری و راهنمای جاده ای و حفاظ و آینه سر پیچ موجود نبود اکثر راننده ها در سر پیچ به ته دره سقوط میکردند و معدود رانندگانی از این منطقه جان سالم به در میبردند. ولی در آن پائین و ته دره همه امکانات امدادی و کمک رسانی وبیمارستان فراهم و آماده خدمت رسانی بود تا شاید جان زندگان حوادث را نجات بخشند. فردی واقع بین نزدشان رفت و پرسید چرا به جای این همه هزینه برای خدمات امدادی ودرمانی چند تابلوی هشدار دهنده وچراغ و آینه سر پیچ نصب نمیکنید . اینگونه پاسخ شنید که ما فرصت و زمانی برای این کار نداریم و بقیه برنامه ها واهداف ما دچار مشکل خواهد شد.  وبه این شیوه بهتر میتوانیم به مردم کمک رسانی کنیم  

چرانبایددرآمدهای حاصل ازمنابع مختلف صرف پیشگیری درسطح اول وافزایش توان افراد برای سلامتی بیشترگردد. که بیماری،عارضه ، نقص ومعلولیت ومشکلات وآسیب‌های اجتماعی سراغشان نیاید 

وشعاریک عمرسلامت باخودمراقبتی حاصل همکاری بیشترمردم وجامعه و حمایت مسئولین درخصوص کاهش وکنترل قیمت نیازمندی‌های غذایی سالم وضروری مانندنان وشیر،لبنیات،میوه‌جات وسبزیجات،موادگوشتی وپروتئینی سالم وارزان ودردسترس ومواردی این‌چنین باشد. 

که دراینصورت قادرخواهیم بود،افرادسالم وپویاوبدون عوارض جسمی ضعف وکمبود ریزمغزیها ،که منجربه بیماری ونقض ونیازمندبه داروودرمان وپزشک خواهدبودداشته باشیم  

جدیت بیشتر در عملیاتی کردن موارد زیر میتواند نمونه هائی از تقویت سطح اول پیشگیری و ارتقاءبهداشت در جامعه باشد.  

الف) افزایش تعدادمراکزتفریحی وورزشی ومحیط‌های شادوسالم وضداسترس وافزایش فرهنگ تحرک بدنی وتبلیغات بیشتررسانه‌ای دراین خصوص.(ونه چی توز موتوری!!!) و.... می‌تواندنوعی سرمایه‌گذاری درارتقای سلامت افرادجامعه باشد.  

ب ) استفاده ازنیروهای تحصیل‌کرده ومتخصص وعلاقه‌منددربخش آموزش‌های بهداشت وسلامت درمدارس (مربیان بهداشت مدارس) ونه جذب نیروهای غیرمرتبط( ازنظررشته تحصیلی وشغلی)  

ج ) استفاده اساسی‌تروجدی‌ترازهمکاری بین بخشی مراکزمرتبط باسلامت وتغییر وتنوع در شیوه های آموزش واطلاع رسانی وارتقای فرهنگی وبهداشت درمحیط‌های آموزشی مثل مدارس،مساجد،دانشگاه‌هاو...) بامراکزمختلف دیگرمثل مراکزبهداشتی – مراکزمشاوره ومشاوران وروان‌شناسان – نیروی انتظامی – مبلغان مذهبی – سازمان حفاظت محیط زیست - هلال‌احمرو...  

. د ) بهبودوارتقاء واطلاع‌رسانی بهترودلسوزانه دررسانه‌های جمعی مانندصداوسیماوحذف مطلق تبلیغات آسیب رسان به رفتارورویکردگروه‌های مختلف سنی وبه ویژه کودکان ونوجوانان مانند: حذف تبلیغات خوراکیهای مضر سلامت عمومی مردم ، با نکته سنجی تخصصی تر در ساخت وتولید فیلمها و سریالهای تلویزیونی (اگرچه عدم نظارت خانواده در کنترل دسترسی ،گروههای سنی آسیب پذیر تر در استفاده از امکانات ارتباط جمعی دیگر هم میتواند از نظر رفتاری مخرب ومشکل ساز گردد.)  

کوتاه سخن اینکه : بهتر است با برنامه ریزی دقیق ودلسوزانه وتخصصی مسئولین و ومتولیان محترم امر سلامت، ضمن افزایش وبهبود امیدبه زندگی سالم وسرمایه گذاری بیشتر در سطح اول پیشگیری ، سلامت واقعی افراد جامعه (که یقینا توانمندی وپیشرفت جامعه وابسته به افراد سالم خواهد بود) ،  

سلامت واقعی جامعه را ارتقاء داده و بطور واقعی یک عمر جامعه سالم وپویا وشاداب وامیدوار وموثرخواهیم داشت و اعتبار وافتخاری بر ارزشهای ماندگار کشورمان در جایگاه جهانی افزوده خواهد شد.  

تا یادگار سرزمین کهن ایران زمین وتمدن اصیل ایرانی،آباد وسلامت و امن وپایدار باشد .

 به امید آنروز  

محمدی مراقب سلامت مدارس

مراقبت از سطح اول پیشگیری یا سطوح مراقبتهای درمانی وحمایتی پس از بیماری یا معلولیت؟
+ نوشته شده در  شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:59 PM  توسط شمس الله محمدي | 
روزجهانی بهداشت وهفته سلامت گرامی باد 

 

شعار سال 94 سازمان جهانی بهداشت  (W.H.O) 

بهبود ایمنی غذا از مزرعه تا بشقاب(همیشه وهمه جا)

فکر کنیم که چرا اینگونه باید باشد؟(از مزرعه تا بشقاب)

 

آیا غذاهای ما به چه میزان  وچگونه  به ما میرسه و تا چه میزان از مواد غذائی طبیعی استفاده میکنیم؟

 

آیا بین مزرعه تا سفره وبشقاب چه اتفاقاتی میافته که این شعار مهمه؟

حتی سفره هم یک واسطه است (نمک ،شکر، قند،نوشیدنیهای گازدار وسس ها و چاشنی ها ی غیر طبیعی و... )

 

دانش آموزان و کودکان ما نا آگاهانه مواد غذائی نامناسب را با پول تو جیبی که در اختیارشان قرار میگیره، بدون نظارت والدین تهیه ومصرف میکنن. البته در مدارس اینجانب به عنوان مراقب سلامت مدارس شاهد توجه تعداد خاصی از اولیاء هستم که از منزل میان وعده غذائی سالم در اختیار فرزندانشان قرار میدن.

(کاری کنیم که غذایمان داروی ما و داروی ما  غذایمان باشد.)

نکته 1: روانشناسی ذائقه وجلب توجه وایجاد میل وانگیزه گوارشی:

امروزه در مراکز تولید مواد غذائی افراد خاصی را جهت طراحی و تولید کالا به کار میگمارن که در جلب مشتری و افزایش فروش کالا موثر خواهند بود .ودر بخش مواد غذائی با استفاده از رنگها ی متنوع وبسته بندی های محرک ذائقه وبینائی و همچنین دخالت در طعم ومزه جذب کننده با ترکیبات شیمیائی مصنوعی ،همراه با تبلیغات اغفال کننده سعی در علاقه مند کردن مشتریان دارن.

مثلا طعم خوش انواع چیپس وپفک نمکی ولواشک وسوسیس وکالباس به عنوان ساده ترین ودر دسترس ترین تا مواد غذائی مختلف دیگر.

(تا زمانیکه کاملا گرسنه نشده اید سر سفره حاضر نشوید

و تا زمانیکه کاملا سیر نشده اید دست از غذا خوردن بر دارید.)

نکته 2: از مزرعه تا ............................... بشقاب

مواد غذائی که در اختیار ما قرار میگیره،اگر خوب دقت بشه مشخص میشه که اکثر مواد غذایی از محصولات گیاهی گرفته تا فرآورده های دامی قبل از رسیدن به بدن ما در مسیر مزرعه تا کارخانه وتا منزل راههای زیادی رو طی میکنن وبا افزودن وتاثیر عوامل شیمیائی ومیکروبی حالت وفرم طبیعی خود را از دست داده و اثرات منفی خود را هم در اندامهای ما خواهد گذاشت. پس مصرف مستقیم مواد غذائی حتی بصورت خام خواری میتونه نقش موثری در سلامت ما داشته باشه.

از انواع میوه جات وسبزیجات گرفته تا فرآورده های دامی که فقط لازمه  برای رفع آلودگی احتمالی ، شستشو وضد عفونی وسپس مصرف بشه. نه با مواد افزودنی وطعم دهنده ونگه دارنده و..... که این مواد کیفیت اصلی غذاها  روازبین برده و عاملی برای ورود سم و ترکیبات شیمیائی و میکروبی به بدن میشه.

در خصوص داروها ی شیمیائی وداروهای گیاهی  هم این موضوع صدق میکنه.

(هیچ داروئی برتر از کم خوری نیست)

نکته 3: تفاوت در شیوه زندکی از نظر مکان وموقعیت جغرافیائی

گفته میشه آدمهائی که توی روستاها ومناطق کوهستانی یا جنگلی و در دامان طبیعت زندگی میکنن سالم ترند ، چرا؟

در گذشته های دور وزمان انسانهای اولیه ودوره های اولیه زمین شناسی  انسانها در جنگل وطبیعت بودند ومواد غذائی را هم طبیعی مصرف میکردن و از بیماری و میکروب و مواد شیمیائی مصنوعی  هم خبری نبود .حیوانات وجانوران در طبیعت وجنگل ممکنه که در گیر با حوادث وسوانح طبیعی بشن یا مورد حمله صیادان از گونه های طبیعی باشن که این قانون جنگل و جزئی از چرخه اکوسیستم درشبکه حیات جانداران است .اما بندرت ممکن بود که  دچاربیماری های تغذیه ای بشن.

=======================================

دو اصل اساسی در تغذیه سالم رعایت تنوع وتعادل غذائی است.

نکته4:حقیقتی انکار نشدنی

افرادی که به این توصیه ها کم توجه یا بی توجه هستند بیشتر دچار بیماری وناراحتی میشن و سن مبتلاء شدن این افراد به بیماریها پائین تراز حد انتظار خواهد بود.تغذیه نا سالم (چه میکروبی وآلوده به میکرواورگانیزم های بیماریزا و چه  فرآوری شده با ترکیبات شیمیائی صنعتی  میتونه سیستم ایمنی ودفاعی بدن رو ضعیف کرده و راه رو برای ورود وهجوم میکروبهای فرصت طلب به بدن باز کنه.

این افراد بیشترین مراجعین نزد پزشکان بوده وتختهای بیمارستانی و بخش جراحیها و....این افراد بیشتر اشغال میکنن ودر سیستم سلامت ودر بخش درمان هم پزشکان غیر متعهدی هم هستن که از اینگونه افراد کسب در آمد میکنن .

این افراد از اضافه وزن  یا سوء تغذیه ، قند خون ، فشارخون و سکته های قلبی ومغزی ، اختلالات کلیوی  یا نارسائی کبدی  و......رنج میبرند .

و دفترچه های بیمه این افراد  زیاد مصرف میشه و مصرف انواع داروهای مفید و غیر مفید وابستگی و اعتیاد به داروها رو در آنها تشدید خواهد کرد.

غذاي سالم = انسان سالم

نکته 5: آلودگی میکروبی یا شیمیائی


غذاهای فاسد ومونده مسموم میکنه ، زمانیکه انواع میکروبهای باکتریائی مثل سالمونلا  یا اشی شیا کولی  یا بوتولیسم  ومیکروبهای ویروسی و یا تک یاخته ای دیگر یا موجودات انگلی وارد بدن میشن علایم آن بصورت تهوع واستفراغ  ودل درد واسهالودل پیچه وموارد مشابه خودشو  نشون میده  اما در مورد غذاهای آلوده به سموم شیمیائی وفلزی وترکیبات مصنوعی نگهدارنده یا افزودنی ها و طعم دهنده ها ، اثر آن در بدن بدون هیچ علائم فیزیکی و ظاهری تا سالیان زیاد در بدن باقی مونده و با ایجاد اختلال در کار یه بافت یا سلول و بعد ها یه عضو و دستگاه در بدن در سالهای دورتر خود نمائی خواهد کرد.

===========================================

 

پس بیائیم از هم اکنون خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم که مراقب سلامت مون باشیم . اگر چه باید مثلا  ماست یا رب گوجه صنعتی استفاده کنیم یا در مواردی آب پساب کارخانه ای وارد مسیر آبیاری کشاورزی شده وشاید سبزیجات ومیوه جات مااز این آب ابیاری میشه .

یا اگر چه میگوییم سیگار برای تندرستی زیان آور است ولی شرکت عظیمی مثل شرکت دخانیات همچنان پابرجاست. مرغهای صنعتی برای افزایش رشدو سرعت تولید باید به روش مصنوعی تزریق هورمونی بشن.یا مثلا موز و بعضی تولیدات گلخانه ای برای فروش بیشتر وقیمت بالاتر زودتر از زمان رشد طبیعی برداشت شده و با هورمونهای گیاهی مصنوعی و در مسیر انتقال از مزرعه تا بشقاب رسیده بشن.

و موارد زیادی از این قبیل که ما باید مراقب سلامت خودمان باشیم وبین بد و بدتر ، بد را انتخاب کنیم .هرچند با کمی حوصله و دقت خوبها و برترینهای ارتقاء سلامت هم در اطراف ما به وفور وجود دارد که انتخاب آنها با خودمان است.

امروزه در جامعه بشری بروز انواع بیماری های قلبی وعروقی ، سرطانها ، دیابت ، مشکلات کلیوی ، گوارشي، عصبی وکاهش سن ابتلاء به بیماریهای غیر واگیر در سطح وسیعی ناشی از عدم رعایت همین شعار به ظاهر ساده ولي پر محتوا یعنی   (ایمنی غذا از مزرعه تا بشقاب ) است.

 

 

تهيه وتنظيم توسط : شمس اله محمدی

کارشناس بهداشت مدارس ناحیه 2 قزوین/ فروردین 94

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:47 AM  توسط شمس الله محمدي | 
ورزش و تحرک بدنی، رمز سلامت تن و روان 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:12 AM  توسط شمس الله محمدي | 

   

باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزار ها به سبزه و گلها
و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند
و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند . . .

 

 

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش 

 

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...
زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و
چون همیشه امیدوار وسال نومبارک... 

 

 

 

و باز نسیم گوارای گیسوان مشک بوی بته های گلاب را با آهنگ موزون تکان میدهد
تا با لالهء خوش عذار و نرگس و ریحان و گل های دشتی همزمان جوانه زنند
و ترانه عشق را به گوش عشاق برسانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن طوفان برپا کنند . . . 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:3 PM  توسط شمس الله محمدي | 
   

 یکی از سنتهای دیرپای ما ایرانی ها چهارشنبه سوری است که  نه تنها نسل های بعد از خود را با سنن دیرپای ایرانی آشنا می کنند بلکه پیام اصلی به جا آوردن این آداب و رسوم را که همان شادزیستی انسان هاست به گوش جامعه و درنهایت جهانیان می رسانند.    

=================================================

با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال که براساس یک سنت کهن در ایران زمین، یادآور شادی و سوزاندن غم و غصه با برافروختن آتش است، لحظه شماری برای آغاز سال نو خورشیدی آغاز می شود اما ...

متاسفانه دو،سه دهه است که فرهنگ خطر ساز انفجار نارنجک های دست ساز و تولید صداهای دهشتناک؛ چهارشنبه سوری ایرانیان را تبدیل به «چهارشنبه سوزی» کرده و هر ساله در آستانه سال نو بیمارستان های کشور مملو از سوختگان می شود.

به راستی اما چرا نوجوانان و جوانان ما به استقبال مرگ می روند؟ !آیا نمی شود با حفظ سنت دیرینه «چهارشنبه سوری» و رعایت اصول ایمنی در به پا کردن آتش، از این سنت فقط خاطره های خوش را ذخیره کنیم.

 ==========================================================

- آثار و عوارض بسیار خطرناک بازی با مواد محترقه و منفجره را به کودکان و نوجوانان یادآوری کنید و آنان را از این کار خطرناک برحذر دارید.

2- از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و .... در واحد های مسکونی و کوچه و خیابان خودداری کنید.

3- کبریت از جمله وسایلی است که کودکان برای تولید ترقه و به پا کردن آتش به کار می گیرند؛ آن را از دسترس بچه ها دور نگهدارید.

4- پرتاب مواد آتش زا به هوا و افتادن آنها در پشت بام ، بالکن و شاخه های خشک درختان از عوامل اصلی بروز آتش سوزیها در روزهای آخر سال است.

5-از توقف خودرو در کوچه ها و معبرهای تنگ خودداری کنید، چون آتش بازی در نزدیکی دستگاه نقلیه حامل بنزین و مواد سوختنی به ویژه در صورت نشت بنزین، بسیار خطرناک و قابل انفجار است.

6- به صاحبان فروشگاههای مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها توصیه می شود از فروش هرگونه مواد آتش زا که در ساخت مواد منفجره به کار می رود به کودکان و نوجوانان خودداری کنند.

7- کودکان و نوجوانان معمولا ترقه و مواد منفجره را در نقاط خلوت خانه نظیر انباری، زیرزمین، بالکن، پشت بام و .... مخفی می کنند، که این خود از عوامل بروز انفجار است.در ورودی این گونه محلها را قفل و از رفت و آمد فرزندان خردسال جلوگیری کنید؛ یا این نقاط را روزانه مورد کنترل و بررسی قرار دهید.

8- از قرار دادن مواد منفجره و محترقه در مسیرهای عبور خورو و موتوسیکلت یا که منجر به رخداد رانندگی یا آتش سوزی می شود جدا خودداری کنید.

9- در صورت روشن کردن آتش توصیه می شود حجم شعله کم باشد.

10- از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند نفت، بنزین و از قرار دادن ظرفهای تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش روی آتش خودداری کنید.

11- از پرتاب فشفشه و موشک بر شاخه درختان، پشت بام و بالکنها خودداری کنید.

12-وجود یک کپسول خاموش کننده پودری آتش نشانی در نزدیکی محوطه آتش ضروری است.

13-در صورت امکان یک رشته شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش در نظر بگیرید تا درصورت لزوم بتوان از آن استفاده کرد.

14- پیش از ترک محل آتش، حتما از خاموش شدن آن مطمئن شوید و با شیلنگ آب باقیمانده آن را کاملا سرد کنید. در موقع پریدن از روی آتش از لباس گشاد و سریع الاشتعال استفاده نکنید.

15- برای استفاده از ترقه و فشفشه، نوع بی خطر و استاندارد را انتخاب کنید.«بهروز تشکر» در پایان گفت و گوی اختصاصی با ایسکانیوز تاکید کرد:در صورت بروز هرگونه آتش سوزی و یا حادثه دیگر، ضمن حفظ خونسردی با تلفن ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرید و مراتب را با بیان نوع رخداد و نشانی دقیق، اطلاع دهید.

=============================================================

 

    

 

با چهارشنبه سوری ایمن به استقبال بهار برویم 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:8 AM  توسط شمس الله محمدي | 

در طبیعت بجز رد پا و خاطره بجا نگذاریم و 

 از طبیعت بجز عکس چیزی برنداریم  

به نام خداوندی که زیبایی ها را آفرید
با سلام و درود فراوان خدمت همه کاربران عزیز

روز درختکاري بهانه‌اي است تا با كاشت درخت اين نماد زيبا و با شكوه طبيعت قدمي براي حفظ محيط زيست برداشته و آنرا احياء کنيم .

همانگونه كه ميدانيم حيات منابع آبي و درختان و ما انسان ها به هم وابسته است.
همه ما بايد بدانيم كه درختان به عنوان ميراثي ارزشمند به همه انسانها تعلق دارند .

روز 15 اسفند در كشور عزيزمان هر ساله به عنوان روز درختكاري یاد میگردد و
از روز 15 تا 21 اسفند به عنوان هفته منابع طبيعي نام نهاره میشود.


شعار هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 93

منابع طبیعی ،با مردم ،برای مردم
 

فوايد درختان در زندگي انسانها:

تاثير در رشد و توسعه اقتصادي، تامين ميوه، استفاده از چوب و ...
درختان به منزله ريه هاي يك شهر بوده و مانند يك كارخانه توليد اكسيژن عمل مي كنند.
كاهش عوارض حاصل از دي اكسيد كربن و ذرات ريز در شهر هاي بزرگ و ساير گازهاي آلاينده و حفظ سلامت مردم
وجود درختان و پوشش هاي گياهي در اطراف شهرها ومزارع، آنها را از هجوم سيل و توفان حفظ مي کند.
وجود درختان از فرسايش خاك جلوگيري مي كند
ريشه هاي درختان در خاك باعث ايجاد تخلل، حاصل خيز تر شدن خاك و حفظ آن مي شود
استفاد از فوايد درماني و دارويي برخي درختان
درختان و فضاي سبز وسيله اي براي بقاي بشري و حفظ زيبايي شهرها است
روز درختكاري در مليت هاي مختلف روز درختکاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند.
این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود.
این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است.
روز درختكاري در بسياري از كشور هاي ديگر جهان مانند الجزاير، استراليا، بلژيك ، برزيل، ژاپن، چين ، آلمان و ... نيز در تاريخ هاي متفاوتي برگزار شده و اهميت كاشت درخت و حفاظت از آن كه سمبل حيات است به همگان يادآوري مي گردد.

برگزاري روز درختكاري در كشور ها و مليت هاي مختلف نشانه اي از اهميت درختان در زندگي انسان ها است.

در ایران این روز ۱۵ اسفند (۵ مارس) هر سال است. در ایران (هفته منابع طبیعی از ۵ تا ۱۲ مارس) و آفریقای جنوبی (۱ تا ۷ سپتامبر) علاوه بر این، هفته‌ای برای گرامیداشت گیاهان تعیین شده است.

این روز برای نخستین بار توسط جولیوس استرلینگ مورتون از ایالت نبراسکا در ۱۰ آوریل ۱۸۷۲ پایه گذاشته شد. در ایالات متحده بعدها این روز (Arbor Day)، به چهارمین جمعه آوریل منتقل شد.

  

روز درختکاری در کشورهای جهانایراندر ایران این روز برابر 15اسفند هر سال است.الجزایردر الجزایر این روز برابر ۲۷ اکتبر هر سال است.استرالیادر استرالیا این روز برابر ۲۸ ژولای هر سال است.بلژیکدر بلژیک این روز برابر ۲۱ مارس هر سال است.برزیلدر برزیل این روز برابر ۲۱ سپتامبر هر سال است.کامبوجدر کامبوج این روز برابر ۱ ژوئن هر سال است.جمهوری آفریقای مرکزیدر جمهوری آفریقای مرکزی این روز برابر ۲۲ ژوئیه هر سال است.چین تایپه (تایوان)در تایوان این روز برابر ۱۲ مارس هر سال است.چیندر چین این روز برابر ۱۲ مارس هر سال است.کاستاریکادر کاستاریکا این روز برابر ۱۵ ژوئن هر سال است.مصردر مصر این روز برابر ۱۵ ژانویه هر سال است.آلماندر آلمان این روز برابر ۲۵ آوریل هر سال است.ژاپندر ژاپن این روز برابر ۲۹ آوریل هر سال است.کنیادر کنیا این روز برابر ۲۱ آوریل هر سال است.لسوتودر لسوتو این روز برابر ۲۱ مارس هر سال است.مقدونیهدر مقدونیه این روز برابر ۱۲ مارس هر سال است.مالاویدر مالاوی این روز برابر دومین دوشنبه ماه دسامبر هر سال است.مکزیکدر مکزیک این روز برابر دومین دوشنبه ماه ژوئیه هر سال است.نامبیادر نامبیا این روز برابر ۸ اکتبر هر سال است.هلنددر هلند این روز برابر نخستین روز بهار (۲۱ مارس) یا  

نخستین روز پاییز (۲۱ سپتامبر) هر سال است.نیوزیلنددر نیوزیلند این روز برابر ۵ ژوئن هر سال است.نیجردر نیجر این روز برابر ۳ آگوست هر سال است.فیلیپیندر فیلیپین این روز برابر ۲۵ ژوئن هر سال است.لهستاندر لهستان این روز برابر ۱۰ اکتبر هر سال است.پرتغالدر پرتغالاین روز برابر نخستین روز بهار (۲۱ مارس) هر سال است.آفریقای جنوبیدر آفریقای جنوبی هفته درختکاری از ۱ تا ۷ سپتامبر هر سال است.کره جنوبیدر کره جنوبی این روز برابر ۵ آوریل هر سال است.سری لانکادر سریلانکا این روز برابر ۱۵ اکتبر هر سال است.تانزانیادر تانزانیا این روز برابر ۱ ژانویه هر سال است.اوگاندادر اوگاندا این روز برابر ۲۴ مارس هر سال است.ایالات متحدهدر ایالات متحده امریکا این روز برابر ۱۰ آوریل هر سال است.ونزوئلا

در ونزوئلا این روز برابر چهارمین یکشنبه ماه می هر سال است.


+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:33 PM  توسط شمس الله محمدي | 

  نسل سالم در گروی محیط زیست سالم

  زمان آن رسیده كه محیط زیست را آنطور كه هست درك كنیم .

  آیا توسعه جز با تباهی میراث طبیعی میسر نیست ؟

  توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای كه از نظر زیست محیطی غیر مخرب ، از نظر فنی مناسب ، از نظر اقتصادی مانا و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد .

  مشاركت‌های مردمی را در جهت گسترش فرهنگ محیط زیست توسعه دهیم .

  انسان دانسته یا ندانسته ، محیطی را بر هم می‌زند كه خود سخت وابسته به آن است .

  محیط زیست و توسعه پایدار در ارتباطند توسعه پایدار فقط در یك محیط زیست سالم امكان پذیر است .

    با حفاظت از محیط زیست از قهر طبیعت جلوگیری كنیم .

  كاهش روزافزون تنوع زیستی یكی از مهمترین مسائل زیست محیطی جهان است و راه مقابله با آن انتخاب الگوی توسعه پایدار است .

  رشد اقتصادی پایدار ، عدالت اجتماعی و فقر زادیی ، مقدمات ضروری برای توسعه پایدار در كشورهای در حال توسعه است .

  توسعه پایدار و حفظ محیط زیست می‌تواند حركت امیدبخشی را برای آیندگان تضمین نماید .

  تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست ، توان جامعه را برای تولید كاهش می‌دهد .

    حفاظت از محیط زیست نشانه خرد انسان است .

  ارزیابی اثرات زیست محیطی نخستین گام به سوی توسعه پایدار.

  كشوری كه به لحاظ زیست محیطی با سواد باشد ، بیش از دیگران فرصت دست یابی به توسعه را داراست .

  محیط زیست ، میراث مشترك همه تمدن‌هاست .

  نیروهای مردمی پیشتازان مقابله با آلودگیهای محیط زیست هستند .

  حفاظت از محیط زیست ، رضایت الهی را به همراه دارد .

  هریك از اجزاء محیط زیست برای اثبات وجود خدا كافی است .

  حفاظت از محیط زیست راهی برای بقای زندگی نسل‌های آینده است .

  توسعه پایدار تنها با حفاظت از محیط زیست امكان پذیر است .

  محیط زیست سالم هدیه‌ای برای نسل آینده .

  تخریب محیط زیست ، تهدیدی برای زندگی است .

  حفاظت از محیط زیست = تشكر از نعمتهای الهی

  حفاظت از محیط زیست را به فرزندانمان بیاموزیم .

  طراوت زندگی امروز و بقای فردا ، با حفاظت از محیط زیست امكان پذیر است .

  حفاظت از محیط زیست پیوند دهنده نسل امروز با فردا .

  حفاظت از محیط زیست را چون عبادت خدا ، جدی بگیریم .

    با تخریب محیط زیست ، خدا را نرنجانیم .

  ارزیابی اثرات زیست محیطی اولین قدم در توسعه پایدار .

  حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز كنیم .

  حفاظت از محیط زیست ، ضرورتی اجتناب ناپذیر .

  در محل كار و زندگی ، همگان را به حفظ محیط زیست تشویق كنیم .

  زندگی در قلمرو محیط زیست میسر است .

  توسعه بدون ارزیابی زیست محیطی امكان پذیر نیست .

  هر اقدامی هرچند ناچیز در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، مبین ارتقاء فرهنگی جامعه و استقلال كشور است .

  بیائید پذیرا باشیم كه بر آدمیان ، خویشاوندی و همدلی همسوتر از حفاظت از محیط زیست نیست .

  با حفاظت از محیط زیست كشوری زیبا خواهیم داشت .

  با حفاظت از محیط زیست ، دوستداران زندگی را خشنود سازیم .

  بها ندادن به محیط زیست ، یكی از دلایل عقب ماندگی است .

  با آلوده كردن محیط زیست حق زندگی كردن را از دیگران گرفته‌ایم .

  اگر خودمان در حفاظت از محیط زیست بكوشیم ، فرزندانمان از ما یاد می‌گیرند .

  بهره وری در محیط زیست تنها با بهره برداری معقول از منابع طبیعی امكان پذیر است .

  در تلاشی همگانی برای حفظ محیط زیست شركت كنیم .

  حفاظت از محیط زیست را یك وظیفه ملی و انسانی بدانیم .

  زندگی بدون محیط زیست معنا ندارد .

    فرهنگ حفاظت از محیط زیست یعنی احترام به زندگی همه .

    اشتباه محض است اگر فقط برای انسانها حق ماندگاری در محیط زیست قائل شویم ، موجودات دیگر نیز دارای حق و حقوقی هستند .

  بنویسیم : محیط زیست بخوانیم : زندگی 

  آلودگی محیط زیست یعنی توقف تدریجی زندگی 

  سبز بیندیشیم سبز عمل كنیم.

  محیط زیست را از نیاكانمان به ارث نبرده‌ایم بلكه آنرا از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. 

  حفظ محیط زیست یك مسئولیت همكانی است 

  محیط زیست به همه وابسته است و همه به محیط زیست وابسته اند.

 محیط زیست به عنوان سرمایه عظیم برای حیات ، نیازمند حفاظت و مراقبت دائم همه ساکنان زمین است .

 سلامت و بقای سیاره زمین و محیط زیست نیازمند حمایت و مشارکت همگانی است.

 حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار ، حرکت امید بخشی برای تضمین حیات آیندگان.

 سیاره خاکی ما ، زمین ، برای سلامت وبقای خود نیازمند حمایت دستها واندیشه های توانگر ماست .

 بیایید برای داشتن زمینی سبز وآسمانی آبی ، هم پیمان شویم .

 برای داشتن فردایی سالم ودنیایی قابل سکونت برای نسلهای آینده باید الگوی مصرف خود را تغییر دهیم.

 محیط زیست دارایی وثروت مشترک نسل های امروز وفرداست . در حفظ این میراث گرانبها بکوشیم.

 یک قدم تو ، یک قدم من ، گامهایی بلند برای داشتن زمینی عاری از آلودگی های زیست محیطی.

 هرگونه سستی در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ، بی شک افقی تیره در برابر ما ونسلهای آینده خواهد گشود.

هوای پاک را نمی توان خرید... می توان ساخت.

ما خورشید تابان رادر هوای پاک می خواهیم.

نفس کمترین خواسته ما ازدنیاست.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:26 PM  توسط شمس الله محمدي | 

شعار روز جهانی  بهداشت سال 2015میلادی 

ودر(هفته سلامت94) 

بهبود ایمنی  مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب

همیشه وهمه جا

عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است و این نیازمند توجه بیش از پیش به سیستم ایمنی مواد غذایی در میان کشور ها است. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت، ( WHO ) شعار خود را در 

 سال 2015 میلادی و 1394 هجری شمسی  

بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب (همیشه و همه جا) قرار داده است به کشورها، در پیشگیری، شناسایی، و درمان بیماری های غذا زاد کمک می کند. دراین ارتباط باید استانداردها و دستورالعمل های بین المللی، برای پوشش فرایندهای اصلی غذایی، تهیه گردد. همراه با سازمان غذا وکشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان جهانی بهداشت از طریق شبکه اطلاع رسانی جهانی ، به کشورها در مورد ایمنی مواد غذایی اعلام خطر می کند.5 نکته کلیدی برای غذای سالم
 ایمنی غذایی یک مسولیت مشترک است. از کشاورزان و تولیدکنندگان گرفته تا ،فروشندگان و مصرف کنندگان
برای مثال 5WHOنکته کلیدی ، برای راهنمایی فروشندگان و مصرف کنندگان  غذای سالم و ایمن، تعریف نموده است
نکته اول: تمییز نگه داشتن 
نکته دوم: جدا نگه داشتن مواد غذایی خام از مواد غذایی پخته 
نکته سوم: پختن کامل مواد غذایی 
نکته چهارم: پختن غذا با درجه حرارت مناسب 
نکته پنجم: استفاده از آب و مواد غذایی سالم   
روز جهانی بهداشت (2015) فرصتی است تا به مسولین دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت و سلامت و همچنین مصرف کنندگان، در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و هر چیزی که در احساس امنیت و اعتماد به غذای داخل بشقاب نقش دارد، هشدار داده شود

مواد غذایی ناسالم باعث مرگ 2 میلیون نفر درسال می شوندکه عمده این تعداد را هم کودکان تشکیل می دهند. مواد غذایی حاوی باکتریهای مضر، ویروس ها، انگل ها و یا مواد شیمیایی ، مسئول بروز بیش از 200 بیماری - از اسهال گرفته تا سرطان - هستند
تهدیدات جدید برای ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور و بروز هستند وتغییر در شیوه تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، تغییر در محیط زیست، ظهور عوامل بیماریزای جدید، مقاومت ضد میکروبی، همه اینها سیستم ایمنی مواد غذایی را به چالش کشیده اند
افزایش سفر وتجارت هم، احتمال شیوع آلودگی ها را افزایش داده است.   
 

   
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:36 PM  توسط شمس الله محمدي | 

روز هوای پاک

29دی ماه در تقویم ایران به عنوان روز هوای پاک نام‌گذاری شده است
بحران آلودگی هوا در تهران و ۶ شهر آلوده دیگر ایران شامل تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، در سال ۱۳۷۴ مسؤولین ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا را بر آن داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، روز ۲۹ دی‌ماه را به عنوان روز هوای پاک اعلام نمایند.
هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی است این روز می‌تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین‌بخشی باشد.

 آلودگی هوا

سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می  

دهند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند .  

دربعضی  کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را  

از دست می  دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این 

مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم، برونشیت – تنگی نفس و  

حملات  قلبی و آلرژی های مختلف تنفسی است .

تعریف آلودگی هوا

آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا که میتواند برای انسان یا  

محیط او مضر باشد اطلاق می گردد. آلاینده ها ممکن است طبیعی  

و  یا ساخته دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات  

جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر ۱۸۰ آلاینده می باشند .

منابع انتشار آلاینده های هوا:

منابع آلوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی  

می شود


۱ -
 منابع طبیعیفعالیت های آتشفشانها و آتش سوزی جنگل ها
گرد و غبار طبیعی
دود و مونواکسید کربن ناشی از آتش سوزی ها
گاز رادون ناشی از کانی های زمین
درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد می کنند.
۲- منابع مصنوعی:
وسایل نقلیه موتوری مشکلی اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن که مهمترین آلوده کننده هوا است را تولید می کنند .سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا عبارتند زغال سنگ سوزها ، صنایع مختلف آلودگیهای ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و

آلاینده ها ی هوا :

ترکیبات آلوده کننده هوا به دو قسمت گازها و ذرات جامد تقسیم می شوند :
۱- ذرات جامد :
ذرات کوچک و جامد براساس اندازه تقسیم می شوند و عبارتند از (pm10) و (pm2/5). دسته اول ذراتی که دارای قطر کمتراز ۱۰ میکرومتر هستند و دسته دوم ذراتی که دارای قطر کمتر از ۵/۲ میکرومتر هستند. ذرات با قطر کمتر از ۵/۲ میکرومتر برای سلامتی زیانبارترند .
۲- گازها :
شامل مونواکسید کربن ، دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید گوگرد ، هیدروکربن ها ، ازن و … می باشند .

آلودگی هوا در منازل :

دی اکسید کربن یک گاز آلوده کننده هوا نیست ولی همواره به  

عنوان یک عامل مهم در بررسی کیفیت هوای منازل مورد توجه  

قرار گرفته است و به عنوان شاخص کیفیت هوا لحاظ می شود .  

افرادیکه در معرض این هوا قرار می گیرند ، دچار خستگی – عدم  

رضایت و عدم تمرکز می گردند . مواد و مصالح ساختمانی مثل  

رنگ  ها بخصوص رنگهای با ترکیبات سربی ، حشره کش ها و  

اسپری ها

 

فرمالدئیـــد نیز می توانند باعث آلودگی هوا در منازل گردد.

 

حفاظت با آلودگی هوا:

در روزهایی که اخبار و رادیو تلویزیون و روزنامه ها هوا را در  

شرایط بحرانی اعلام می کنند این خبر به شما کمک می کند که خود  

را از آلودگی هوا محافظت کنید. (AQI) یا «شاخص کیفیت هوا»  

یک شاخص برای گزارش کیفیت هوای روزانه می باشد. (AQI) با  

اندازه گیری آلاینده هایی چون ازن ، منواکسید کربن ، دی اکسید 

 گوگرد ودی اکسید نیتروژن و گردوغبار  

وضعیت شاخص استاندارد آلودگی(PS.I) :

پاک ۵۰-۰
سالم ۱۰۰-۵۰
ناسالم ۲۰۰-۱۰۰
بسیار ناسالم ۳۰۰-۲۰۰
خطرناک ۳۰۰

در مواقع آلودگی هوا چه باید کرد ؟

* در روزهای بحرانی آلودگی هوا حتی الامکان از تردد در محدوده های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب کنید.
*
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری خود را جایگزین خودروهای شخصی نمائید.
*
فعالیت یا بازی کودکان در محیطهای باز را محدود نمائید.* افراد مسن یا افراد با بیماریهای قلبی ، ریوی نظیر آسم ، برونشیت مزمن و نارسائی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ساعت 11:30 AM  توسط شمس الله محمدي | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ اطلاعاتی در خصوص بهداشت وسلامت ونکات پزشکی بویژه درخصوص مدارس در اختیار کاربران (پدران- مادران- کادر آموزشی وفرهنگیان- دانش آموزان وسایر مراجعین گرامی) قرار می دهد . هر مطلب یا نکته ای هم که به نظر شما میرسد میتوانید بیان فرمائید.لطفا از بيان موضوعات ومطالب توهين آميز وغير اخلاقي ويا سياسي وحزبي خودداري فرمائيد كه اين گونه نظرات پس از بررسي ونامناسب بودن نمايش داده نميشود.
با تشکر
شمس اله محمدی
کارشناس ومربی بهداشت مدارس ناحیه 2 قزوین


پیوندهای روزانه
خریدشارژ
مناسبتهای بهداشت وسلامت در ایران وجهان
مطالب جذاب وخواندنی
آسم وتغذیه
فیش حقوقی فرهنگیان ناحیه 2 قزوین
فیش حقوقی فرهنگیان سراسر کشور
پایگاه اطلاع رسانی غذاوسلامت
پایگاه خبری فضای سبز ومحیط زیست ایران
پایگاه اطلاع رسانی آموزش وپرورش ناحیه 2قزوین
وبلاگ آموزشی وتربیتی آموزشگاه قوام 2-- آموزش وپرورش ناحیه 2 قزوین
وبلاگ سلامت وبیماریها(کاری از دانش آموزان مدرسه راهنمائی خلیج فارس )(ناحیه 2قزوین)
وبلاگ آموزشی وپرورشی دبستان امام صادق (ع)-ناحیه2قزوین
سروش سلامت وامنيت(وبلاگ بهداشت ناحیه 2 آ.پ قزوین)
سیمرغ سلامت
محاسبه قد ووزن نرمال وایده آل
محاسبه طول عمر وریسک ابتلا’ به بیماریهای قلبی وعروقی
تست هوش-تست اعصاب - تست بهره هوشی و.......
ساحل شهسوار (تنکابن)
پایگاه اطلاع رسانی آنفلوآنزای خوکی(H1N1)
سایت معاونت تربیت بدنی وتندرستی وزارت آموزش وپرورش
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
عناوین مطالب وبلاگ
باز آمد بوی ماه مدرسه
ماه مهرو مهرباني قديم
سایتهای آموزش وپرورش وموسسات علمی وفرهنگی وآموزشی
پیوندها
دیجی کالا(دانلود مقالات وپروژه وپابان نامه)
سلامت مدارس ، نوجوانان و جوانان
مطالب مفید در مورد مو
من و اپیدمیولوژی(پایگاه محققین جوان)
بازیهای فلش آنلاین (زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
سامانه الکترونیک عکس سلامت
فیتیله پیچ(سایت ورزشی)
حوادث ابران وجهان
کلید سلامت
بزرگترين بانك سوالات استخدامي ‌و دانشگاهي در كشور
بابای مدرسه
مهارتهای زندگی برای همه
آموزش و پرورش نوین در مدارس
تعیین وضعیت سلامت رشد وزن وقد ورژیم غذایی مناسب
هیمه بادام(همکار فرهنگی از بوشهر)
بیمه زندگی ، عمر وسرمایه گذاری
سلامت
بهداشت وتغذيه(همكار بهداشت در استان آذربايجان شرقي)
سایتهای آموزش وپرورش وموسسات علمی وفرهنگی وآموزشی ایران وجهان
طلوعی در آسمان محبت
مسابقه هفتگی هفت سیب سلامت
خاطرات کاردان بهداشت
بزرگترین سایت مرجع اطلاع رسانی استخدامی کشور
زنگ سلامت
زنگ بهداشت
خرم آباد تنكابن(منطقه گردشگري غرب مازندران)
بهداشت وسلامت (همكار مربي بهداشت در استان تهران)
اداره كل آموزش وپرورش استان گلستان(گروه سلامت وپيشگيري)
مديريت خانواده (سركار خانم عليزاده )
کارشناسی سلامت وتندرستی شهرستان کلاله(جناب آقاي تاتلي)
سلامتي( جسمي-روحي-رواني)
مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان(دوره هاي آموزشي)
(بهداشت عمومي) علوم پزشكي كرمانشاه
زيست شناسي عمومي (گياهي وجانوري)
مربيان بهداشت (مراقبين سلامت مدارس)
بهشت رضوی
فوائد ومشخصات گونه هائی از گیاهان داروئی
تستهای روانسنجی
کارشناسی تغذیه وبهداشت سازمان آ.پ استان قزوین
پایگاه اطلاع رسانی هفته نامه سلامت
سلامتیران
پايگاه اطلاع رساني پزشكان كشور
محاسبه قد وزن نرمال
وبلاگ کارشناسی تغذیه وبهداشت ناحیه 2قزوین
دفتر آموزش وفرهنگ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اخبار حوادث از سایت دولت
آخرین خبرهای روز از سایت دولت
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
سازمان انتقال خون ایران
سازمان ملی استعدادهای درخشان(تیزهوشان)
پزشکان ایران
کانون هلال احمر دانشگاه آزاد کرمان
سايت علمي - خبري - آموزشي ((كنجكاو))
پيامهاي سلامت
پايگاه اطلاع رساني شبكه پزشكي كشور
پايگاه اطلاع رساني پرستاران
نجاتگران(سايت امداد ونجات)
سازمان بهزيستي كشور
يك سبد سلامتي
گروه آموزشی مديريت خانواده رامسر
بهداشت وسلامت
زیست شناسی //علوم تجربی
گلبرگ
سایت پزشکان بدون مرز
انجمن علمی /تخصصی/تفریحی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM